fbpx

ตาสองชั้นหมอบุ๋ย

ตาสองชั้นหมอบุ๋ย


Portfolio Description
  • 0
  • 2020-10-22

#ตาสองชั้นหมอบุ๋ย

หมอบุ๋ย เจ้าของ เทคนิด Princess Eye ที่ ทำให้ตาสองชั้นดูเป็นธรรมชาติ สวยงามดั่งเจ้าหญิงในนิยาย วันนี้มีเคสตัวอย่างของคุณหมอบุ๋ยที่ทำตาสองชั้นกับคุณหมอไปนาน

มาให้ดูกัน ซึงปัจจุบันตาสองชั้นที่ทำไปยังคงสวยงามอยูเหมือนเช่นวันแรกที่ทำกับคุณหมอบุ๋ย