fbpx

ตัดปีกจมูก

https://youtu.be/w4jGJ4ZIY5Y

ตัดปีกจมูกแล้วพัง

#ตัดปีกจมูกแล้วพัง‼️

พี่เชอร์รี่เข้ามาแก้ปีกจมูกที่ทิพวดีคลินิก หาดใหญ่🥰🙏🏼🙏🏼

ขอบคุณพี่เชอร์รี่มากๆที่มาบอกเล่าความประทับใจ

https://www.youtube.com/embed/w4jGJ4ZIY5Y
Read more...